head_transp_50

STRONA GŁÓWNA

FUNDUSZE
Identyfikujemy źródła finansowania i przygotowujemy wnioski o dofinansowanie.
WDROŻENIA
Wyszukujemy nowe technologie i przygotowujemy je do wdrożenia w firmach.
KONTAKTY
Współpracujemy z kilkunastoma największymi ośrodkami akademickimi na świecie.

WYBRANE REALIZACJE – MARKETING I SPRZEDAŻ INNOWACJI